love yourself

när jag mår dåligt (och tyvärr ibland när jag mår bra) är jag kritisk mot mig själv. orimligt kritisk.
jag måste sluta hata mig själv, och börja älska mig. inte älska mig själv för mina prestationer och det jag åstadkommer utan för att jag är jag. och ingen annan.

här kommer 10 anledningar till att jag är bäst på att vara jag:

1. jag är omtänksam och bryr mig så mycket om alla i min omgivning.
2. jag är social och trevligt som gör att jag skapar en bra stämning och dynamik bland dom jag umgås med.
3. jag är speciell på många sätt som gör att mina medmänniskor faktiskt uppskattar mig precis som jag är.
4. jag är smart och kan tänka ur många perspektiv som gör att jag är mer förstående för andras tankar och känslor.
5. jag är empatisk och tycker att alla förtjänar samma chans i livet och är lika mycket värda.
6. jag har en frisk kropp som har fått mig upp ur sängen och fått mig att fortsätta andas när jag bara ville dö.
7. jag har en hälsosam kropp som alltid återhämtar sig när jag misshandlat den med svält, alkohol, droger och brist av sömn.
8. jag har självdistans och älskar att bjuda på mig själv.
9. jag är stark, både fysiskt och psykiskt, som förvånar mig själv över att jag alltid klarar av det jag tror att jag inte klarar.
10. jag är modig för att jag alltid vågar vara mig själv.

lilla | |
upp